Pogrzeb ś.p. Janna Szklannego

31 lipca 2016 r. zmarł przeżywszy 93 lata ś. p. Jan Szklanny. Msza żałobna zostanie odprawiona w naszym kościele 3 sierpnia 2016 r. o godz. 11:00 po której nastąpi złożenie Drogiego nam Zmarłego do grobu rodzinnego na cmentarzu w Trawnikach.

Ś.p. Jan Szklanny