Pielgrzymka do Portugalii na 100-lecie objawień w Fatimie

W załączniku szczegółowy program pielgrzymki do Fatimy.

plik PDF