Pielgrzymka do Lourdes we Francji (zdjęcia)

W dniach 24 września – 5 października 2002r. grupa pielgrzymów z ks. Proboszczem Jerzym Ważnym na czele udała się w pielgrzymce do Lourdes. (fot Sylwester Tułajew)