11 Listopad 1918 r. – 11 listopad 2002 r. (zdjęcia)

Uroczystość upamiętnienia rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Program przygotowało Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. W apelu wzięły również dzieci z Eucharystycznego Ruchu Młodych. Oprócz wierszy i zarysu tła historycznego z okresu początku XX wieku znalazły się także pieśni ludowo-patriotyczne. Licznie zgromadzona publiczność śpiewała je razem z zespołem KSM-u. (fot Sylwester Tułajew)