II Niedziela Wielkiego Postu A

Mt 17, 1-9 “Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką osobno. Tam przemienił się wobec nich: Twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: “Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: “To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie”. Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: “Wstańcie, nie lękajcie się”. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: “Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie”.”

Trzy razy trzy

Ks. Tadeusz Domżał

Ewangelia o przemienieniu Pańskim ma w sobie stygmat Trójcy w kilku wymiarach. Na górę przemienienia idą z Jezusem trzej uczniowie: Piotr, Jakub i Jan. Na oczach apostołów pojawiają się Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiają z Jezusem, a więc znowu trzy osoby. W następstwie tego obrazu Piotr wpadł na pomysł wybudowania trzech namiotów.

Ewangelia relacjonująca przemienienie Pańskie przekazuje nam jeszcze trzy przesłania. Pierwsze ? ludzkie. Są to słowa apostoła Piotra: ?Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. Drugie ? Boga Ojca: ?To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie?. I trzecie ? Jezusa Chrystusa ? Syna Bożego: ?Wstańcie, nie lękajcie się? połączone z prośbą: ?Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie?.

Co wynika z tych słów ? Apostołowie stwierdzili, że dobrze jest być blisko Jezusa. Bóg objawił Piotrowi, Jakubowi i Janowi kim jest Jezus. Uczniowie dowiedzieli się, że Chrystus jest Synem umiłowanym. Od Boga Ojca otrzymali polecenie, aby Go słuchali. I wreszcie Jezus odwiódł apostołów od lęku, uspokoił ich umysły i serca, ale nakazał milczenie o tym widzeniu, aż do czasu Zmartwychwstania.

O czym przypomina nam dziś tamto wydarzenie z góry Tabor?

Być z Jezusem, słuchać Go i trwać w nadziei zmartwychwstania – oto przesłanie, które płynie przez wieki z Góry Przemienienia.