Wniebowstapienie Pańskie

Mt 28, 16-20 “Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami: “Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.”

Zadania uczniów.

Ks. Tadeusz Domżał

Wiele mówi się obecnie o istotnych spotkaniach w świecie polityki, ekonomii, czy kultury. Niektóre z nich nazywa się spotkaniami na górze, albo spotkaniami na szczycie.

Spotkanie z jedenastoma w Galilei na górze miało podobną wymowę. Uczniowie zgromadzili się wokół Jezusa i oddali Mu pokłon. W sercach niektórych uczniów pojawiały siępewne wątpliwości. Dlatego Jezus wygłosił naukę, która określała wzajemne relacje między Nim i apostołami w kontekście ?aż do skończenia świata?.

Jezus mówi o swojej władzy na początku i o swojej obecności na końcu nauki. W jej rozwinięciu określa dokładnie zadania misji dla swoich uczniów. Wynika z niej, że mają iść, nauczać i udzielać chrztu. Nauczanie ma obejmować wszystkie narody, a powinno dotyczyć zachowania Słowa Bożego, które Jezus przekazał. Chrzest natomiast ma być udzielany w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Władza, o której mów Jezus nie oznacza królewskiego panowania, ale pokorną służbę w imię miłości Boga i bliźnich. Przekracza ona wymiar ziemi, a więc doczesność. O tym, że jest służbą mówią zadania uczniów: idźcie, nauczajcie, udzielajcie chrztu. Władza Jezusa przekracza granice czasu dlatego Jego obecność, aż do skończenia świata wskazuje na jej wymiar nadprzyrodzony wynikający z Bożego Synostwa Jezusa Chrystusa.