Zakończenie Roku Wiary (zdjęcia)

Ustanowiony przez Benedykta XVI Rok Wiary trwał od 11 października 2012 r. do uroczystości Chrystusa Króla, 24 listopada 2013 r. W liście apostolskim ?Porta fidei? Papież podkreślił, że od początku swojej posługi Następcy Piotra przypomina o potrzebie odnalezienia drogi wiary. ?Nie możemy zgodzić się na to, aby sól utraciła smak, a światło było umieszczone pod korcem (por. Mt 5, 13-16). Także współczesny człowiek może na nowo odczuć potrzebę, by ? jak Samarytanka ? pójść do studni i słuchać Jezusa, który zachęca do wiary w Niego i czerpania z Jego źródła, tryskającego wodą żywą (por. J 4, 14)? ? podkreślił Benedykt XVI.

Uroczyste nabożeństwo – zakończenie Roku Wiary odbyło się w naszym kościele 24 listopada 2013 r. Zgromadzeniu modlitewnemu przewodniczył ksiądz Proboszcz Jerzy Ważny. We wstępie podkreślił: Ten zbudowany z kamieni kościół został namaszczony w dwunastu miejscach olejem krzyżma świętego. Namaszczone miejsca przypominają nam o filarach Kościoła duchowego. Są nimi Apostołowie. Od Jezusa Chrystusa otrzymali naukę o Królestwie Bożym i tę naukę nam przekazali. Nasza wiara w Jezusa opiera się na ich świadectwie, na świadectwie Apostołów.
To dlatego dzisiaj, kiedy kończymy Rok Wiary, podczas którego staraliśmy się pełniej zrozumieć, co znaczy ?wierzę?, chcemy podejść do naznaczonych krzyżmem miejsc w naszym kościele. Chcemy tam na nowo przypomnieć sobie, w co wierzymy i chcemy tę wiarę w sobie ożywić. Gorąco prosimy Ciebie, Boże, daj nam łaskę wiary, daj nam głębokie zrozumienie prawd naszej wiary i ?przymnóż nam wiary? (Łk 17,5).
Rozważając kolejne artykuły Wyznania Wiary, zapalaliśmy światło pod zacheuszkiem Apostoła, któremu przypisywane jest autorstwo tego artykułu. Chcieliśmy przypomnieć, że to Apostołowie ponieśli w świat światło wiary. Dzisiaj światło od zacheuszków będziemy przynosić na ołtarz. Niech to będzie symbolem, że światło wiary głoszonej przez Apostołów prowadzi nas do Chrystusa.


Zakończenie Roku Wiary (video)
Zakończenie Roku Wiary