Budowa kościoła

W 1985 r. rozpoczęto budowę nowoczesnego, murowanego kościoła (arch. Stanisław Fijałkowski z Warszawy, realizator ks. Jerzy Ważny).