Rada Duszpasterska par. św. Andrzeja Boboli w Lublinie.