II Ogólnopolskie Spotkanie Apostolatu Margaretka oraz grup i wspólnot modlących się za kapłanów.

27 kwietnia 2019 Niepokalanów
II Ogólnopolskie Spotkanie Apostolatu Margaretka oraz grup i wspólnot modlących się za kapłanów.