Poświęcenie Kościoła

Uroczyste poświęcenia Kościoła – 21 maja 2000 r. J. E. Ks. Abp Józef Życiński.