Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Zachęcamy wszystkich do wysłuchania kazania księdza Andrzeja Kowalczyka, wygłoszonego podczas Mszy świętej w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego w dniu 31 marca 2013 r.