Nowa Rada Duszpasterska

W niedzielę 2 grudnia podczas Mszy świętej sprawowanej pod przewodnictwem księdza Proboszcza Jerzego Ważnego, nowa Rada Duszpasterska złożyła uroczyste ślubowanie.

RADA DUSZPASTERSKA

Po Mszy świętej Rada Duszpasterska zebrała się na plebanii na swym I posiedzeniu. Przewodniczącym Rady Duszpasterskiej, zgodnie ze statutem, został ks. Proboszcz Jerzy Ważny. Wiceprzewodniczącym Rady Duszpasterskiej został wybrany Pan Sylwester Tułajew. Sekretarzem została Pani Władysława Bryła. Podczas pierwszego spotkania omówione zostały również różne sprawy bieżące.