Małżeństwo

Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.

Węzeł małżeński został ustanowiony przez samego Boga, tak że zawarte i dopełnione małżeństwo osób ochrzczonych nie może być nigdy rozwiązane. Węzeł wynikający z wolnego, ludzkiego aktu małżonków i z dopełnienia małżeństwa jest odtąd rzeczywistością nieodwołalną i daje początek przymierzu zagwarantowanemu wiernością Boga. Kościół nie ma takiej władzy, by wypowiadać się przeciw postanowieniu mądrości Bożej.


Konferencje dla narzeczonych

wtorki o 18:30

 

KONFERENCJE PRZEDMAŁŻEŃSKIE 2019

Parafia św. Andrzeja Boboli

Dekanat Lublin -Północ

KONFERENCJE

Na każdym spotkaniu będą poruszane tematy według podanego schematu.

1, 3

4, 5

2, 10

8

6, 7, 9

17.09

24.09

1.10

8.10

15.10

  1. Temat: “Kim jest dla mnie Chrystus?”, prowadzi: Ksiądz;
  2. Temat: “Miłość w małżeństwie”, prowadzi: Doradca Życia Rodzinnego
  3. Temat: “Powołanie do społeczności wierzących”, prowadzi: Ksiądz;
  4. Temat: “Tworzenie i trwałość wspólnoty małżeńskiej”, prowadzi: Ksiądz;
  5. Temat: “Bóg chce nas zbawić w Kościele (sakramenty)”, prowadzi: Ksiądz;
  6. Temat: “Kształtowanie życia rodzinnego (życie religijne – organizacja, tradycje, obyczaje)”, prowadzi: Ksiądz;
  7. Temat: “Małżeństwo sakramentem (w tym liturgia sakramentu)”, prowadzi: Ksiądz;
  8. Temat: “Odpowiedzialne rodzicielstwo i regulacja poczęć”, prowadzi:Doradca Życia Rodzinnego
  9. Temat: “Co to znaczy – wierzę? (Co to znaczy być chrześcijaninem)”, prowadzi: Ksiądz;
  10. Temat: “Dzieci i tworzenie środowiska wychowawczego”, prowadzi: Doradca Życia Rodzinnego


Informacja dla narzeczonych
przygotowujących się do zawarcia sakramentu małżeństwa.

Okres przygotowania do zawarcia ślubu wynosi trzy miesiące. Dlatego też narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej nie później niż trzy miesiące przed planowaną datą ślubu (termin ślubu mogą zarezerwować wcześniej).

Na pierwsze spotkanie w kancelarii parafialnej narzeczeni przynoszą: metrykę chrztu (nie starszą jak sześć miesięcy przed datą ślubu); dowody osobiste.

Jeżeli narzeczeni chcą zawierają ślub tzw. konkordatowy (tzn. tylko w kościele, ale ze skutkami prawa cywilnego) zobowiązani są zgłosić się do USC i dostarczyć dokument zezwalający na pobłogosławienie małżeństwa ze skutkami cywilnymi (w USC wymagane są dowody osobiste oraz skrócone odpisy aktu urodzenia obojga narzeczonych).

Narzeczeni mają obowiązek uczestniczyć w:


Poradnictwo rodzinne

Poradnia przedmałżeńska i rodzinna działa w naszej parafii od 1983 roku. Konferencje dla narzeczonych odbywają się we wtorki o godzinie 18.30 w nowym budynku katechetycznym. Na spotkania indywidualne zapraszamy po uprzednim umówieniu wizyty z pracownikiem poradni.

Pani Monika i Przemysław Kurel
tel.: 506 705 840

e-mail: monika.kurel@wp.pl

UWAGA!
Prosimy o każdorazowe umawianie wizyty na indywidualne spotkanie z pracownikiem poradni. Pracownik poradni dostępny jest WYŁĄCZNIE dla par z Parafii pw. św. Andrzeja Boboli.

W tygodniu bezpośrednio poprzedzającym ślub narzeczeni powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej celem sprawdzenia wszystkich wymaganych dokumentów (dołączyć dokumenty z USC, świadectwo wygłoszonych zapowiedzi) oraz spisania aktu ślubu. Należy wtedy przynieść ze sobą dane świadków ślubu (imię i nazwisko, rok urodzenia, dokładny adres zamieszkania).

W dniu ślubu (15 minut przez ślubem) należy:

Małżonkowie chrześcijańscy…
we właściwym sobie stanie i porządku życia mają własny dar wśród Ludu Bożego. Właściwa łaska sakramentu małżeństwa jest przeznaczona dla udoskonalenia miłości małżonków i dla umocnienia ich nierozerwalnej jedności. Przez tę łaskę podtrzymują się wzajemnie… z pomocą wiernej miłości, a przyjmowanemu z miłości do Boga potomstwu wpajają chrześcijańskie nauki i ewangeliczne cnoty.

Źródłem tej łaski jest Chrystus. Jak bowiem niegdyś Bóg wyszedł naprzeciw swojemu ludowi z przymierzem miłości i wierności, tak teraz Zbawca ludzi i Oblubieniec Kościoła wychodzi naprzeciw chrześcijańskim małżonkom przez sakrament małżeństwa. pozostaje z nimi, daje im moc pójścia za Nim i wzięcia na siebie swojego krzyża, podnoszenia się po upadkach, przebaczania sobie wzajemnie, wzajemnego noszenia swoich ciężarów. Pomaga im, by byli sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej (Ef 5, 21) i miłowali się miłością nadprzyrodzoną, delikatną i płodną. W radościach ich miłości i życia rodzinnego daje im już tutaj przedsmak uczty Godów Baranka.