Image

Na czym polega Bank Wielkopostny?

Bank Wielkopostny to duchowa wymiana dóbr. Kapitał stanowią tu zadeklarowane ofiary, modlitwy i wyrzeczenia, jakie udziałowcy Banku podejmują na czas Wielkiego Postu. Z duchowego dobra tych postanowień korzystają z kolei ci, którzy zaciągają w Banku kredyt miłości, zgłaszając prośby o modlitwę w intencjach dotyczących ich problemów i trudnych spraw. Lokatą w Banku może być np. pomoc starszym i chorym osobom lub powstrzymanie się od picia alkoholu, czy palenia papierosów itp. Bank Wielkopostny ma uwrażliwić na potrzeby drugiego człowieka. Akcja ma ukazać sens i znaczenie wyrzeczenia oraz moc modlitwy, dać poczucie solidarności z tymi, którzy potrzebują wsparcia. Wystarczy wypełnić odpowiednią deklarację i złożyć w oddziale Banku.

Czym są Odziały Banku Wielkopostnego?

Oddział - tworzy grupa osób zainteresowanych akcją, zajmująca się jej promocją i dystrybucją materiałów Banku.

Przykłady oddziałów:
Oddział Rodzinny - to oddział Banku Wielkopostnego założony przez rodzinę.
Oddział Szkolny/klasowy - to oddział Banku Wielkopostnego założony przez wychowawcę (katechetę) wraz z uczniami.
Oddział Parafialny - to oddział Banku Wielkopostnego założony przy parafii przez duszpasterza lub wspólnotę/grupę modlitewną.

LOKATA BANKU WIELKOPOSTNEGO

(postanowienie wielkopostne)

Proszę uzupełnić wymagane pola
Proszę uzupełnić wymagane pola
Proszę uzupełnić wymagane pola
Proszę uzupełnić wymagane pola
Proszę uzupełnić wymagane pola

KREDYT BANKU WIELKOPOSTNEGO

(prośby / intencje)

Proszę uzupełnić wymagane pola
Proszę uzupełnić wymagane pola
Proszę uzupełnić wymagane pola
Proszę uzupełnić wymagane pola
Proszę uzupełnić wymagane pola

Jak założyć Oddział Banku Wielkopostnego?

1) Ilość oddziałów jest nieograniczona
2) Założycielem oddziału może być każdy
3) Założenia oddziału można dokonać poprzez dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszenia do Centrali Głównej Banku Wielkopostnego

Co jest zadaniem Oddziału Banku Wielkopostnego?

Odział pełni funkcję organizatora i koordynatora akcji BW na danym terenie. Do zakresu działania oddziału należy:

1) Dystrybucja materiałów merytorycznych oraz promocyjnych BW na danym terenie.
2) Pomoc merytoryczna i promocyjna dla udziałowców z Oddziału.
3) Raportowanie działalności Oddziału w czasie trwania akcji i po jej zakończeniu do siedziby Centrali Głównej Banku Wielkopostnego.

Czym jest Centrala Główna Banku Wielkopostnego?

Centrala Główna Banku Wielkopostnego to główny organ Banku odpowiadający za organizację i koordynowanie akcji ewangelizacyjnej Bank Wielkopostny. Siedziba Centrali znajduje się w parafii pw. św. Andrzej Boboli w Lublinie, ul. Paderewskiego 20, 20-860 Lublin

Informacje ogólne

Siedziba Centrali Banku Wielkopostnego:

Parafia pw. św. Andrzeja Boboli w Lublinie
Ul. Paderewskiego 20
20-860 Lublin
www.bobola.pl

Dodatkowe informacje

W Biurze znajdują się wszelkie materiały potrzebne do przeprowadzenia akcji oraz informację na jej temat.

Formularz założenia Oddziału Banku Wielkopostnego

Proszę uzupełnić wymagane pola
Proszę uzupełnić wymagane pola
Proszę uzupełnić wymagane pola
Proszę uzupełnić wymagane pola
Proszę uzupełnić wymagane pola
Proszę uzupełnić wymagane pola
Proszę uzupełnić wymagane pola