Aktualności

Wydarzenia w parafii pw. św. Andrzeja Boboli

Modlitwa przed Misjami Świętymi

MODLITWA PRZED MISJAMI SWIĘTYMI

Boże, nasz Ojcze, który tak umiłowałeś świat, że zesłałeś swego Syna, aby odnowił więź miłości z Tobą, zerwaną przez grzech ludzi, dziś tą samą miłością powodowany, pragniesz nam Go posłać w słowie misjonarzy.                                                                                       

Spraw łaskawie, aby nasz umysł uznał w Nim najwyższą prawdę, wola – jedyną drogę, a serce – najgłębszy sens i najtrwalszą radość życia. Pomóż nam przyjąć Jego Osobę całym naszym jestestwem, wszak nazwał się nie tylko Prawdą, ale Drogą i Życiem, a przyszedł nie tylko wypełnić nasz umysł, wolę i serce, lecz całe nasze życie doczesne i wieczność. W Jezusie Chrystusie, naszym Panu i Zbawicielu, Bóg stanął po stronie człowieka i naszych codziennych spraw.                                                                                                           

Oby w naszej parafii nie było nikogo, kto pozostałby głuchy na Jego słowo i oporny na działanie Jego miłości i łaski. Boże, niech ta Misja święta pomoże odnaleźć każdemu z nas największy skarb, którego świat dać nie może: sercom radość i nadzieję, sumieniom pokój, rodzinom miłość i zgodę, parafii jedność i przedsmak królestwa Bożego, w którym ludzie są dla siebie bliźnimi dzieląc się chlebem i niebem, Kościołowi nowe błogosławieństwa.                         

Duchu Święty, przez którego działa Ojciec, i w którym spotyka się z nami Syn, odnów nasze serca i oblicze naszej parafii na większą chwałę Trójcy Przenajświętszej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Image
Parafia pw. św. Andrzeja Boboli w Lublinie
Kancelaria parafialna: Pn-Pt  |  1630 – 1730