Aktualności

Wydarzenia w parafii pw. św. Andrzeja Boboli

Nowenna do Św Andrzeja Boboli przed odpustem

NOWENNA DO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI przed odpustem Parafialnym 

DZIEŃ 5

 

PROGRAM:

-pieśń do św. Andrzeja lub Pod Twą obronę /gdy odmawia się w kościele/

-Modlitwa wstępna, na zakończenie odmawiamy: Ojcze nasz….

-Modlitwa na dany dzień

-Litania do św. Andrzeja Boboli

-Modlitwa za Ojczyznę

-Modlitwa na zakończenie

 

MODLITWA WSTEPNA

 

Boże, dziękujemy za dar św. Andrzeja Boboli, Twego wiernego sługę, który złotymi zgłoskami zapisał się w historii Kościoła. [encyklika: „Invicti athletae Christi”] Wdzięczni jesteśmy za jego świadectwo życia z wiary, umiłowania Kościoła i zatroskanie o Polskę. Dziś, gdy Ojczyzna jest w potrzebie, podejmujemy modlitwę

nowennową do św. Andrzeja w nadziei, że i tym razem wyprosi łaski narodowi, którego jest Patronem. Prosimy w niej o jedności w narodzie, opiekę nad Polską, obronę wiary katolickiej i życie z Bogiem. Amen

 

Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu….

 

DZIEŃ PIĄTY

 

Intencja: O PRAWDZIWĄ POBOŻNOŚĆ W NARODZIE POLSKIM

Modlitwa wstępna, Modlitwa za Ojczyznę, Litania do św. Andrzeja Boboli, Modlitwa nowennowa

 

Panie, Ty naród polski głęboko zapisałeś w swym Sercu i otoczyłeś wyjątkową opieką. Przez wieki dajesz dowody, że jesteś dobrym Ojcem, który wyprowadza swe dzieci z różnych niebezpieczeństw i dba o ich prawdziwą, chrześcijańską duchowość. Dziękujemy Ci za to, a szczególnie za dobrych przewodników, którzy uczyli Polaków szczerej pobożności oraz ubogacali nią Kościół. To dzięki nim Polska stała się znakiem wierności Tobie i Ewangelii.

 

Dziś bije dziejowa godzina, która wzywa nas do opowiedzenia się, za kim chcemy iść i kogo chcemy słuchać. Czy najważniejszy będzie dla nas Jezus Chrystus i Jego nauka? Czy będą to wartości, które tylko od ludzi pochodzą? Prosimy Cię Jezu, pomóż naszemu narodowi potwierdzić dokonany przed wiekami wybór przynależności do rodziny narodów chrześcijańskich. Niech troska o pogłębione życie religijne, o umocnienie wiary, wierność modlitwie, świadome uczestnictwo we Mszy św., lektura Pisma Świętego prowadzą nas ku prawdziwej pobożności.

 

Św. Andrzeju Bobolo, nieugięty w wierze aż do przelania krwi, uproś narodowi polskiemu łaskę prawdziwej pobożności przejawiającej się w wierności Chrystusowi i Jego przykazaniu miłości. Patronie Polski, ochraniaj Ojczyznę przed mocami ciemności i prowadź ją do zwycięstwa. Amen.

 

LITANIA DO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI

 

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze, z nieba Boże, zmiłuj się nad nami,

Synu, Odkupicielu świata. Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu, Święty Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święty Andrzeju Bobolo, módl się za nami.

Święty Andrzeju, wiemy naśladowco Dobrego Pasterza,

Święty Andrzeju, czcicielu Niepokalanie Poczętej Maryi Panny,

Święty Andrzeju, duchowy synu świętego Ignacego Loyoli,

Święty Andrzeju, napełniony Duchem Świętym,

Święty Andrzeju, miłujący Boga i bliźniego aż do oddania swego

życia,

Święty Andrzeju, w życiu codziennym oddany Bogu i bliźnim,

Święty Andrzeju, zjednoczony z Bogiem przez nieustanną modlitwę

Święty Andrzeju, wzorze doskonałości chrześcijańskiej,

Święty Andrzeju, Apostole Polesia,

Święty Andrzeju, powołany przez Boga do jednoczenia rozdzielonych

braci,

Święty Andrzeju, gorliwy nauczycielu dzieci i ludzi religijnie

zaniedbanych,

Święty Andrzeju, niezachwiany w wierze mimo gróźb i tortur,

Święty Andrzeju, wytrwały w największych cierpieniach,

Święty Andrzeju, męczenniku za jedność chrześcijan,

Święty Andrzeju, męczenniku i apostole,

Święty Andrzeju, apostołujący nawet po śmierci wędrówką umęczonego ciała,

Święty Andrzeju, wsławiony przez Boga wielkimi cudami,

Święty Andrzeju, chlubo naszej Ojczyzny,

Święty Andrzeju, wielki orędowniku Polski,

Święty Andrzeju, proroku zmartwychwstania Polski po trzecim

rozbiorze,

Święty Andrzeju, Patronie Polski

Święty Andrzeju, prawdziwy towarzyszu Jezusa,

Abyśmy wszyscy chrześcijanie stanowili jedno, uproś nam u Boga!

Abyśmy nigdy nie odstąpili od naszej wiary,

Abyśmy żadnego grzechu ciężkiego nie popełnili,

Abyśmy za popełnione grzechy szczerą pokutę czynili,

Abyśmy dla zbawienia naszej duszy gorliwie z łaską Bożą współpracowali,

Abyśmy Bogu wiernie służyli,

Abyśmy Najśw. Maryję Pannę jako Matkę miłowali,

Abyśmy byli wytrwali w znoszeniu wszelkich przeciwności,

Abyśmy z Tobą nieustannie Bogu chwałę oddawali,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

K: Módl się za nami święty Andrzeju.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się:

Boże, Ty przez śmierć Twojego Syna chciałeś zgromadzić swoje rozproszone dzieci, spraw, abyśmy gorliwie współpracowali z dziełem Chrystusa, za które oddał życie święty Andrzej, męczennik. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

 

MODLITWA ZA OJCZYZNĘ

 

Boże, za przyczyną świętego Andrzeja dopełnij miłosierdzia nad naszą Ojczyzną i odwróć grożące jej niebezpieczeństwa. Natchnij mądrością jej rządców i przedstawicieli, a obywateli zgodą i sumiennością w wypełnianiu obowiązków. Daj jej kapłanów, zakonników i zakonnice pełnych ducha Bożego i żarliwych o zbawienie dusz. Umocnij w niej ducha wiary i czystości obyczajów, wytęp wszelkie zło. Niech rodzice i nauczyciele w bojaźni Bożej wychowują młodzież i przygotowują do życia w społeczeństwie. Niech ogarnia wszystkich duch poświęcenia i ofiarności względem

Kościoła i Ojczyzny, duch wzajemnej życzliwości, jedności i przebaczenia. Amen.

 

MODLITWA KOŃCOWA

 

Boże, zwracamy się w nowennie o pomoc, jak praojcowie nasi w chwilach zagrożeń dla Polski, a Ty ich nigdy nie zawiodłeś. Ufamy, że i tym razem wysłuchasz modlących się Polaków, którzy ze św. Andrzejem Bobolą zwracają się do Ciebie. Niech ta modlitwa przyczyni się, by św. Andrzej przez Polaków został uznany, głównym Patronem Ojczyzny i wpisze się w realizację prośby Piusa XII: oby wszyscy synowie i córki narodu polskiego poznali Męczennika, który jest ich chlubą. [Invicti athletae Christi]. Amen

Image
Parafia pw. św. Andrzeja Boboli w Lublinie
Kancelaria parafialna: Pn-Pt  |  1630 – 1730