SAKRAMENT CHRZTU ŚWIETEGO

„Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania”

Katechizm Kościoła Katolickiego, 1213

WYMAGA SIĘ SPEŁNIENIA NASTĘPUJĄCYCH WARUNKÓW PRZY ZGŁOSZENIU DZIECKA DO CHRZTU:

 1. Rodzice dziecka (lub przynajmniej jedno z nich), lub ci, którzy prawnie ich zastępują, najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem zgłaszają dziecko do chrztu.
 2. Zachęca się wiernych by imiona nadawane dzieciom były katolickie.
 3. Wymagane dokumenty przy spisaniu aktu chrztu:
 4. - odpis metryki urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego (imiona dziecka spisuje się w brzmieniu i kolejności jak w dokumencie z USC).
 5. Należy wybrać dwoje chrzestnych: ojca i matkę.
 6. Przymioty wymagane przez Kościół do pełnienia funkcji rodziców chrzestnych:
  • został wyznaczony przez rodziców dziecka, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy go nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu i ma wymagane kwalifikacje oraz intencję do pełnienia tego zadania.
  • jest wystarczająco dojrzały do pełnienia tego zadania, to znaczy ukończył 15 lat, chyba że biskup diecezjalny ustali inny wiek, albo proboszcz lub szafarz ze słusznej przyczyny dopuszcza wyjątek.
  • przyjął trzy sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i z zadaniem jakie ma pełnić (nie wolno np. dopuszczać do pełnienia tej funkcji osób żyjących w niesakramentalnym związku małżeńskim oraz młodzieży nieuczęszczającej na katechezę).
  • nie jest ojcem ani matką przyjmującego chrzest.
  • należy do Kościoła katolickiego i prawo nie zabrania mu pełnienia zadań chrzestnego (przy spełnieniu wymaganych przez prawo kanoniczne warunków, chrzestnym może być wierny Kościoła Prawosławnego. chrześcijanie z innych wspólnot, mogą być dopuszczeni do udziału w liturgii wyłącznie jako świadkowie chrztu, a nie jako chrzestni).
 7. Rodzice chrzestni winni przedstawić odpowiednie zaświadczenie z parafii miejsca zamieszkania.
 8. Rodziców i chrzestnych obowiązuje katecheza przygotowawcza oraz spowiedź.
 9. W dniu chrztu (15 minut przed Mszą św.) rodzice i chrzestni składają w kancelarii podpisy w księgach metrykalnych.

W NASZEJ PARAFII

Sakrament chrztu udzielany jest w każdą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 1230

NAJBLIŻSZE KATECHEZY PRZEDCHRZCIELNE

 • Konferencja przedchrzcielna odbywa się w czwartki o godz. 1840

Image
Parafia pw. św. Andrzeja Boboli w Lublinie
Kancelaria parafialna: Pn-Pt  |  1630 – 1730