Aktualności

Wydarzenia w parafii pw. św. Andrzeja Boboli

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

Od czwartku (25 marca) podczas każdej Mszy Św. można przystąpić do tego wielkiego dzieła.

Zapraszamy na Msze Św. o 730, 900 1630 i 1800

Codzienne obowiązki osoby podejmującej Duchową Adopcję (przez 9 miesięcy)

  • Jedna tajemnica Różańca św.
  • Modlitwa codzienna Duchowej Adopcji (podana poniżej).
  • Wypada dodać jeszcze jakieś dobre czyny, na przykład: częstą Spowiedź i Komunię św., adorację Najświętszego Sakramentu, czytanie Pisma św., post nadobowiązkowy, walkę z nałogami, pomoc potrzebującym albo dodatkowe modlitwy.

Tekst przyrzeczenia

(na przykład w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego)

Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci!

Wiedziony (Wiedziona) pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych postanawiam i przyrzekam,

że od dnia... [dzisiejszego],

w uroczystość... [Zwiastowania Pańskiego],

biorę w Duchową Adopcję jedno dziecko,

którego imię jedynie Bogu jest wiadome,

aby przez dziewięć miesięcy, każdego dnia, modlić się o uratowanie jego życia

oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu.

Tymi modlitwami będą:

jedna Tajemnica Różańca,

moje dowolne postanowienia,

inna modlitwa:

(Tu odmówimy Modlitwę codzienną).


Modlitwa codzienna Duchowej Adopcji

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi,

która urodziła Cię z miłością,

oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia,

który opiekował się Tobą po urodzeniu,

proszę Cię w intencji tego nie narodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem (adoptowałam),

a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady.

Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę,

aby swoje dziecko pozostawili przy życiu,

które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

Image
Parafia pw. św. Andrzeja Boboli w Lublinie
Kancelaria parafialna: Pn-Pt  |  1630 – 1730