Aktualności

Wydarzenia w parafii pw. św. Andrzeja Boboli

Termomodernizacja naszej świątyni

PROGRAM PRAC RENOWACYJNYCH I TERMOMODERNIZACYJNYCH W KOŚCIELE PW. ŚW. ANDRZEJA BOBOLI W LUBLINIE

Prace mają na celu zachować w jak najlepszym stanie technicznym budynek i wystrój świątyni, zapobiec postępującej degradacji i podnieść walory użytkowe do obowiązujących obecnie wymagań i norm budowlanych.

Budowa i wyposażanie świątyni przypadły na najtrudniejsze lata w dziejach naszego państwa. Mimo ograniczeń w dostępie do materiałów technologii i finansów została stworzona świątynia godna jej projektantów. Jednak w chwili obecnej wiele elementów mających wpływ na eksploatację, jej koszty, bezpieczeństw użytkowania wymaga unowocześnienia bądź wymiany. Zadanie o tyle trudne, że kościół ma kompletny, przemyślany wystrój plastyczny i teologiczny, który musi i powinien być zachowany.

Naprawy, wymiany wymagają poszczególne elementy budowlane i wyposażenia budynku.

W chwili obecnej zmieniły się, zostały podniesione normy budowlane i aby im sprostać niezbędne jest przeprowadzenie poniższych prac. Będzie to miało wpływ na dalszą eksploatację budynku, koszty z tym związane a także komfort wiernych uczęszczających do świątyni. W naszej strefie klimatycznej każdy z elementów konstrukcji i wyposażenia budynku ma wpływ na izolacyjność termiczną budowli. Izolacyjność termiczna to odporność poszczególnych przegród na wpływ warunków atmosferycznych- ciepła i zimna. Im większa izolacyjność tym mniej budynek jest podatny na te zmiany, czyli wolniej wychładza się w zimie i wolniej nagrzewa się w lecie. Odporność na te zmiany wpływa na trwałość konstrukcji i wyposażenia budowli.

Image

Prawie 1/3 strat ciepła powstaje przez nieszczelne, źle dobrane, zaizolowane okna i drzwi.

Aby maksymalnie nie ingerować (zachować) w skończony wystrój świątyni, większość prac polegać będzie na dostawieniu dodatkowych przegród izolacyjnych.

Ze względu na miejsce usytuowania, znaczenie, funkcję, prace zostały podzielone na zadania, etapy. Dzięki temu również, świątynia nie musi być wyłączona z użytkowania podczas prowadzonych prac,

ETAP I – drzwi wejściowe – 70,00m2

Pierwszy etap to przystosowanie stolarki drzwi głównych wewnętrznych do współczesnych norm. Część drzwi wykonana była z czarnej stali, przemarzającej, część, 4 sztuki i przeszklenia z profili aluminiowych, ale bez izolacji. Dodatkowo wypełnieniem były pojedyncze szyby, które w ogóle nie chroniły przed zimnem lub nagrzewaniem się. Naprawa polega na wymianie stalowych drzwi na właściwe, aluminiowe, ale o bardzo wysokich parametrach oraz na wymianie szklenia w pozostałych na takie, które izoluje. Wszystko odbywa się z zachowaniem, odtworzeniem, zaprojektowanych przez projektanta podziałów wewnętrznych. Jest to bardzo trudne i pracochłonne, ale efekt widać gołym okiem.

ETAP II –chór – 117,00m2

Kolejnym miejscem gdzie dochodzi do dużych strat ciepła i degradacji konstrukcji, to przeszklenie - okno na chórze, będące integralną częścią architektury kościoła, witraża przy wejściu i placu przed kościołem. Aby to zachować docieplenie zostanie wykonane od wewnątrz płaszczyzny okna. Od strony najmniej widocznej. Z zewnątrz nic się nie zmieni. Stolarka istniejąca zostanie zachowana, poddana renowacji przed dobudowaniem nowego od strony chóru. Nowa witryna będzie w kolorze istniejącej, z podziałem odwzorowanym, wypełnieniem będą pakiety szyb zespolonych o bardzo wysokich parametrach, spełniających obecne normy.   

ETAP III –  okna trapezowe „pod” dachem -100,00m2

Są to bardzo duże powierzchnie okien stalowych, wypełnione pojedynczym szkłem, w złym stanie technicznym, przeciekające, nieszczelne, przemarzające. Brak sekcji otwieranych, mocno nagrzewające wnętrze. W zimie powodują bardzo duże straty ciepła, które po podgrzaniu w dolnej części świątyni natychmiast jest wywiewane, oddawane na, zewnątrz, co powoduje duże straty ciepła.

Działanie: demontaż od zewnątrz części konstrukcji podtrzymującej szkło i wstawienie w to miejsce ram okiennych z identycznym podziałem jak dotychczas, w tym samym kolorze: niebieski od wewnątrz, brązowy z zewnątrz. Dodatkowo zainstalujemy po 2 pola na stronę z uchylnymi sekcjami, co poprawi wietrzenie i wentylowanie wnętrza. Pakiety szybowe dwukomorowe o bardzo wysokich parametrach, dodatkowo na prawej części pochłaniające światło i ciepło. Ta część prac prowadzona będzie z częściowym wyłączeniem wnętrza świątyni w okresie wakacyjnym.

ETAP IV – renowacja i termomodernizacja pozostałych 14 otworów okiennych – 50,00m2

Istniejące przeszklenia z charakterystycznym podziałem pozostanę nienaruszone. Po poddaniu ich przeglądowi, myciu, czyszczeniu i konserwacji od strony zewnętrznej w bezpośredniej bliskości zostaną dostawione nowe ramy okienne z minimalnym, odtworzeniowym podziałem konstrukcyjnym. Szklenie ram pakietami szyb zespolonych dwukomorowych o maksymalnych parametrach izolacji. Od strony zewnętrznej praktycznie nie będzie wizualnej różnicy. Prace prowadzone z zewnątrz, nie zakłócą funkcjonowania świątyni.

Podjęte działania, przyjęte rozwiązania, użyte materiały i systemy spełniają obecne, wysokie normy cieplne i wymagania dla przegród budowlanych. Jednocześnie działania te w żaden sposób nie zakłócą odbioru wystroju wnętrza świątyni, a wręcz odwrotnie zahamują procesy niszczenia spowodowane upływem czasu, zmiennymi warunkami atmosferycznymi. Wierni odczują to w zimie, kiedy to wnętrze nie będzie ulegało tak szybkiemu wychłodzeniu, oraz w lecie, gdy wnętrze nie będzie nagrzewać się.   

Image
Parafia pw. św. Andrzeja Boboli w Lublinie
Kancelaria parafialna: Pn-Pt  |  1630 – 1730