Image

Na czym polega Bank Wielkopostny?

Bank Wielkopostny to duchowa wymiana dóbr. Kapitał stanowią tu zadeklarowane ofiary, modlitwy i wyrzeczenia, jakie udziałowcy Banku podejmują na czas Wielkiego Postu. Z duchowego dobra tych postanowień korzystają z kolei ci, którzy zaciągają w Banku kredyt miłości, zgłaszając prośby o modlitwę w intencjach dotyczących ich problemów i trudnych spraw. Lokatą w Banku może być np. pomoc starszym i chorym osobom lub powstrzymanie się od picia alkoholu, czy palenia papierosów itp. Bank Wielkopostny ma uwrażliwić na potrzeby drugiego człowieka. Akcja ma ukazać sens i znaczenie wyrzeczenia oraz moc modlitwy, dać poczucie solidarności z tymi, którzy potrzebują wsparcia. Wystarczy wypełnić odpowiednią deklarację i złożyć w oddziale Banku.

LOKATA BANKU WIELKOPOSTNEGO

(postanowienie wielkopostne)

Proszę uzupełnić wymagane pola
Proszę uzupełnić wymagane pola
Proszę uzupełnić wymagane pola
Proszę uzupełnić wymagane pola
Proszę uzupełnić wymagane pola

KREDYT BANKU WIELKOPOSTNEGO

(prośby / intencje)

Proszę uzupełnić wymagane pola
Proszę uzupełnić wymagane pola
Proszę uzupełnić wymagane pola
Proszę uzupełnić wymagane pola
Proszę uzupełnić wymagane pola