PANEL 1:

5 listopada 2021 r.

14.00 - 14.15 Powitanie gości

14.15 - 14.45  Rzeczpospolita XVII w.  - rektor WSSP prof. dr hab. Witold Kłaczewski

14.45 -15.15   Czarna i biała legenda jezuitów w literaturze i kulturze polskiej - dr Tadeusz Piersiak

PANEL 2:

5 listopada 2021 r.

16.15 - 16.45  Inspirująca rola św. Andrzeja Boboli w kształtowaniu charakteru i samowychowaniu – dr Zbigniew Barciński

16.45 - 17.15  Św. Andrzej Bobola świętym na każdy dzień - dr hab. prof. KUL Dorota Kornas-Biela

PANEL 3:

6 listopada 2021 r.

14.15 -14.45   Św. Andrzej Bobola a religijność Polaków XX/XXI wieku - prof. dr hab. Janusz Wrona

14.45 -15.15   Św. Andrzej Bobola: EGO SUM SODALIS MARIANUS, Czesław Ryszka

15.15 -15.45   Św. Andrzej Bobola we współczesnej hagiografii - dr hab. prof. KUL Małgorzata Nowak-Barcińska

PANEL 4:
6 listopada 2021 r.

16.15 -16.45   Dojrzewanie do świętości św. Andrzeja Boboli. Refleksje psychologiczne - prof. dr hab. Adam Biela

16.45 - 17.15  Nasz Patron – św. Andrzej Bobola – prof. dr hab. Władysława Bryła

WYDARZENIA OTWARTE (BEZ WEJŚCIÓWEK):

5 listopada 2021 r.

18.00 - 19.00 Msza św. pod przewodnictwem ks. bpa Adama Baba

19.00 - 19.30  Koncert organowy „Św. Andrzej Bobola – nasz Patron”

6 listopada 2021 r.

18.00 - 19.00  Msza św. - przewodniczy ks. prałat Józef Niżnik – proboszcz ze Strachociny

19.00 – 19.30 – Spotkanie z ks. prałatem Józefem Niżnikiem
Image
Image
Parafia pw. św. Andrzeja Boboli w Lublinie
Kancelaria parafialna: Pn-Pt  |  1630 – 1730