Czy Pan Bóg jest sprawiedliwy, co ty robisz w Kościele?