INFORMACJA DLA NARZECZONYCH

W związku z obowiązującym od 1 czerwca 2020 r. „Dekretem ogólnym Konferencji Episkopatu Polski o przeprowadzeniu rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa kanonicznego” zwracamy się z serdeczną prośbą do wszystkich narzeczonych o wcześniejsze umówienie się z księdzem w kancelarii parafialnej na spisanie protokołu z rozmów kanoniczno-duszpasterskich.

Przypominamy jednocześnie, że „Kandydaci do małżeństwa winni zgłosić się do właściwej kancelarii parafialnej nie później niż 3 miesiące przed ślubem w celu rozważnego i spokojnego podjęcia przygotowania bezpośredniego do ślubu” (Dekret, nr 1).

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

„Małżeństwo jest przymierzem mężczyzny i kobiety, przez które małżonkowie ustanawiają pomiędzy sobą wspólnotę całego życia, pochodzi z ustanowienia Stwórcy, a przez Chrystusa Pana zostało obdarzone dla ochrzczonych godnością sakramentalną”.

KPK, kan. 1055

WARUNKI I FORMALNOŚCI

Ponieważ małżeństwo jest sakramentem, a jednocześnie faktem społecznym, Kościół wymaga spełnienia następujących warunków:

 1. Narzeczeni zgłaszają się w parafii narzeczonej lub narzeczonego najpóźniej trzy miesiące przed zaplanowanym terminem ślubu.
 2. Wymagane dokumenty:
  • świadectwo chrztu (do ślubu kościelnego) wydane nie wcześniej niż sześć miesięcy przed zgłoszeniem się narzeczonych do kancelarii w celu spisania protokołu,
  • ostatnie świadectwo katechizacji,
  • dowód osobisty,
  • w przypadku wdowców – metryki zgonu współmałżonka.
 3. Jeżeli narzeczeni chcą zawrzeć tzw. „ślub konkordatowy” (tzn. tylko w kościele, ale ze skutkami prawa cywilnego) zobowiązani są zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego i dostarczyć do kancelarii parafialnej dokument (otrzymany od urzędnika z USC) zezwalający na zawarcie małżeństwa ze skutkami cywilnymi.
 4. Narzeczeni w okresie bezpośredniego przygotowania do ślubu mają:
  • uczestniczyć w dziesięciu konferencjach przedmałżeńskich,
  • odbyć dwukrotną spowiedź przedślubną (pierwszą po spisaniu protokołu, drugą w tygodniu przed ślubem),
  • odbyć spotkania w poradni życia rodzinnego,
  • uczestniczyć w skupieniu przedślubnym.
 5. Zapowiedzi są wygłaszane w parafiach obojga narzeczonych.
 6. W tygodniu bezpośrednio poprzedzającym ślub narzeczeni powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej celem sprawdzenia wszystkich wymaganych dokumentów oraz spisania aktu ślubu. Należy wtedy dostarczyć duszpasterzowi dane świadków ślubu (imię i nazwisko, rok urodzenia, dokładny adres zamieszkania).
 7. W dniu ślubu (15 minut przed ślubem) narzeczeni i świadkowie zobowiązani są:
  • dostarczyć indeksy z potwierdzeniem uczestnictwa w naukach, spowiedzi, dniu skupienia, poradni rodzinnej,
  • podpisać akt ślubu i dokumenty z USC (dotyczy tzw. „ślubu konkordatowego”).

PRZYGOTOWANIA DO SAKRAMENTU

Konferencja przedmałżeńska (budynek katechetyczny): od 2 marca 2021 r. | wtorek godz. 1830

Spotkanie w poradni życia rodzinnego: wtorek godz. 1830 | kontakt: Monika Kurel - kom. 506 705 840

Skupienie przedślubne: parafia św. Jadwigi Królowej – III niedziela miesiąca, godz. 1500

Image
Parafia pw. św. Andrzeja Boboli w Lublinie
Kancelaria parafialna: Pn-Pt  |  1630 – 1730