SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

„Małżeństwo jest przymierzem mężczyzny i kobiety, przez które małżonkowie ustanawiają pomiędzy sobą wspólnotę całego życia, pochodzi z ustanowienia Stwórcy, a przez Chrystusa Pana zostało obdarzone dla ochrzczonych godnością sakramentalną”.

KPK, kan. 1055

PRZYGOTOWANIA DO SAKRAMENTU

Konferencja przedmałżeńska (budynek katechetyczny): od 08 marca 2022 r. | wtorek godz. 1845

Spotkanie w poradni życia rodzinnegowtorek godz. 1845 | kontakt: Monika Kurel - kom. 506 705 840

Skupienie przedślubne: parafia św. Jadwigi Królowej – III niedziela miesiąca, godz. 1500

Tematy i terminy konferencji

 1. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich; Co byście chcieli, żeby Wam uczynili, i wy im czyńcie– 08 marca  Ksiądz Duszpasterz
 2. Opuści człowiek ojca i matkę; Będą dwoje w jednym ciele; Zaproszono na to wesele także Jezusa –
  15 marca
  Ksiądz Duszpasterz
 3. Największa jest Miłość– 22 marca – Miłość w małżeństwie – Doradcy Życia Rodzinnego
 4. Byłem dla nich jak ten, co podnosi do swojego policzka niemowlę – Odpowiedzialne rodzicielstwo i regulacja poczęć – 29 marcaDoradcy Życia Rodzinnego
 5. Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie – Dzieci i tworzenie środowiska wychowawczego – 05 kwietniaDoradcy Życia Rodzinnego
 6. Wierny przyjaciel potężną obroną; Gdzie jest dwóch lub trzech zebranych w imię moje, tam Ja jestem – 12 kwietnia Ksiądz Duszpasterz

WARUNKI I FORMALNOŚCI

Ponieważ małżeństwo jest sakramentem, a jednocześnie faktem społecznym, Kościół wymaga spełnienia następujących warunków:

 1. Narzeczeni zgłaszają się w parafii narzeczonej lub narzeczonego najpóźniej trzy miesiące przed zaplanowanym terminem ślubu.
 2. Wymagane dokumenty:
  • świadectwo chrztu (do ślubu kościelnego) wydane nie wcześniej niż sześć miesięcy przed zgłoszeniem się narzeczonych do kancelarii w celu spisania protokołu,
  • ostatnie świadectwo katechizacji,
  • dowód osobisty,
  • w przypadku wdowców – metryki zgonu współmałżonka.
 3. Jeżeli narzeczeni chcą zawrzeć tzw. „ślub konkordatowy” (tzn. tylko w kościele, ale ze skutkami prawa cywilnego) zobowiązani są zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego i dostarczyć do kancelarii parafialnej dokument (otrzymany od urzędnika z USC) zezwalający na zawarcie małżeństwa ze skutkami cywilnymi.
 4. Narzeczeni w okresie bezpośredniego przygotowania do ślubu mają:
  • uczestniczyć w dziesięciu konferencjach przedmałżeńskich,
  • odbyć dwukrotną spowiedź przedślubną (pierwszą po spisaniu protokołu, drugą w tygodniu przed ślubem),
  • odbyć spotkania w poradni życia rodzinnego,
  • uczestniczyć w skupieniu przedślubnym.
 5. Zapowiedzi są wygłaszane w parafiach obojga narzeczonych.
 6. W tygodniu bezpośrednio poprzedzającym ślub narzeczeni powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej celem sprawdzenia wszystkich wymaganych dokumentów oraz spisania aktu ślubu. Należy wtedy dostarczyć duszpasterzowi dane świadków ślubu (imię i nazwisko, rok urodzenia, dokładny adres zamieszkania).
 7. W dniu ślubu (15 minut przed ślubem) narzeczeni i świadkowie zobowiązani są:
  • dostarczyć indeksy z potwierdzeniem uczestnictwa w naukach, spowiedzi, dniu skupienia, poradni rodzinnej,
  • podpisać akt ślubu i dokumenty z USC (dotyczy tzw. „ślubu konkordatowego”).
Image
Parafia pw. św. Andrzeja Boboli w Lublinie
Kancelaria parafialna: Pn-Pt  |  1630 – 1730