Domowy Kościół

“Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.”

Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie

Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie pomaga małżonkom sakramentalnym czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa, uczy jak żyć tym sakramentem i celebrować go przez całe życie. Łączy on w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame, od którego przejął ideał duchowości małżeńskiej, czyli dążenia ku Bogu w jedności ze współmałżonkiem.

Duchowość małżeńska proponowana w ramach Domowego Kościoła jest realizowana poprzez przyjęcie elementów formacyjnych nazywanych zobowiązaniami – darami. Są to codzienna modlitwa osobista połączona z lekturą Pisma Świętego, regularne spotkanie ze słowem Bożym, codzienna modlitwa małżeńska jako wspólne stawanie przed Panem, codzienna modlitwa rodziny, jako wspólnoty zanurzonej w Bogu, comiesięczny dialog małżeński i wynikająca z niego reguła życia (systematyczna praca nad sobą), uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych kręgu (grupa 4-7 małżeństw), uczestnictwo przynajmniej raz w roku w rekolekcjach formacyjnych. Nie są one celem samym w sobie, ale środkiem do celu. Ich realizowanie odbywa się w małżeństwie poprzez codzienny wspólny wysiłek małżonków, podejmujących i realizujących poszczególne zobowiązania oraz poprzez wzajemną pomoc małżeństw w kręgu w dążeniu do Chrystusa (idea małej grupy jako środowiska koniecznego do wzrostu wiary).

U nas w parafii

W każdą niedzielę w miesiącu małżeństwa Domowego Kościoła można spotkać na Mszach Świętych, na których mają oprawę liturgiczną. W pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 1700 (jest to też zawsze Msza Św. w intencji Rodzin Domowego Kościoła przy naszej parafii). W pozostałe niedziele miesiąca o godz. 930. Zawsze jest to możliwość by podejść do któregoś z małżeństw i zapytać o Domowy Kościół. Przy parafii działa obecnie 8 kręgów, w których formuje się 35 małżeństw.

Dodatkowe informacje

Jeżeli jesteście zainteresowani Domowym Kościołem wszelkie pytania możecie kierować do księży opiekunów.

Opiekunowie grupy:

Ks. Łukasz Głaz

Ks. Cezary Ścisłowski

Image
Parafia pw. św. Andrzeja Boboli w Lublinie
Kancelaria parafialna: Pn-Pt  |  1630 – 1730