Legion Maryi

14 maja 2007r. po ponad trzymiesięcznym czasie próby, tj. czasie, w którym kandydaci zostali wprowadzeni w pracę Legionu, przy Parafii powstała grupa legionowa, która przyjęła nazwę Prezydium Legionu Maryi pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Prezydium liczy 5 członków czynnych i 3 wspomagających. Pierwszym opiekunem duchowym był ks. Tadeusz Domżał. W chwili obecnej opiekunem jest ks. Piotr Mazurek.

Grupa spotyka się na cotygodniowych spotkaniach. Wspólnie odmawiają modlitwy legionowe i różaniec. Kierownik duchowy wygłasza krótką konferencję duchową na wybrany temat związany z działalnością Legionu.

Legion Maryi prowadzi czynny apostolat.

Legionista ma obowiązek wykonania dwugodzinnej konkretnej pracy apostolskiej w każdym tygodniu. Praca ta zostaje przydzielona w uzgodnieniu z kierownikiem duchowym lub księdzem Proboszczem na cotygodniowym spotkaniu w Parafii. Przy następnym spotkaniu zdaje sprawozdanie z ich wykonania. Prezydium jest podstawową komórką Legionu.

Serdecznie zapraszamy na spotkania Legionu Maryi, które odbywają się w każdy poniedziałek po wieczornej Mszy Świętej.

Image
Parafia pw. św. Andrzeja Boboli w Lublinie
Kancelaria parafialna: Pn-Pt  |  1630 – 1730