Stowarzyszenie Żywy Różaniec
Image

„Różaniec Najświętszej Maryi Panny, który pod tchnieniem Ducha Świętego rozwinął się stopniowo w drugim tysiącleciu, to modlitwa umiłowana przez licznych świętych, a Urząd Nauczycielski Kościoła często do niej zachęca. W swej prostocie i głębi pozostaje ona również w obecnym trzecim tysiącleciu, które dopiero co się zaczęło, modlitwą o wielkim znaczeniu, przynoszącą owoce świętości”. Tak św. Jan Paweł II rozpoczął list apostolski o różańcu „Rosarium Virginis Mariae”, ogłoszony 16 października 2002 roku.

Spotkania

W naszej Parafii miesięczne spotkania odbywają się

w każdą pierwszą niedzielę m-ca po Mszy św. o godz. 800

Cele

Wspólnotową formę modlitwy różańcowej zainicjowała sługa Boża Paulina Jaricot w Lyonie w 1826 roku. Założone przez nią Stowarzyszenie Żywego Różańca zatwierdził Papież Grzegorz XVI konstytucją „Benedicentes Domino” w 1832 roku.

W Polsce praktyka Żywego Różańca stała się znana pod koniec XIX wieku. Stowarzyszenie Żywy Różaniec ma charakter modlitewno-formacyjny.

Program duchowy Żywego Różańca obejmuje:

1. Wypraszanie Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo Maryi, Matki Bożej;

2. Troskę o wzrost wiary w duszach ludzkich;

3. Krzewienie modlitwy różańcowej;

4. Troskę o wierność nauczaniu Kościoła – za wzorem św. Dominika;

Obowiązki członków Żywego Różańca

Żywy Różaniec jest wspólnotą osób, z których każda podejmuje zobowiązanie codziennego rozważania jednej tajemnicy różańcowej. W różańcu jest dwadzieścia tajemnic, dlatego z dwudziestu osób składa się podstawowa jednostka stowarzyszenia zwana „różą” lub „kołem”. Różą opiekuje się zelatorka.

Zgodnie z pragnieniem założycielki, sługi Bożej Pauliny Jaricot, która chciał „różaniec uczynić modlitwą wszystkich” i „poprzez różaniec odnowić wiarę” istotna jest w naszym stowarzyszeniu więź modlitewna przy rozważaniu tajemnic różańcowych. Każdy modli się tajemnicą, która w danym miesiącu mu przypadła , w dowolnym miejscu i czasie przez siebie wybranym, ze świadomością wspólnej modlitwy pozostałych dziewiętnastu osób, w podjętych intencjach.

Żywy Różaniec w naszej parafii

Raz w miesiącu, w pierwszą niedzielę miesiąca, spotykamy się na Mszy św. o godzinie 8:00, podczas której modlimy się o Boże błogosławieństwo dla żyjących i łaskę nieba dla zmarłych członków Żywego Różańca naszej parafii. Po Eucharystii jest spotkanie „zmiankowe”. Ksiądz moderator zapoznaje nas, szerzej wyjaśniając, intencję proponowaną na dany miesiąc przez Papieża i inne intencje, konieczne do objęcia modlitwą oraz wspólnie rozważamy jedną tajemnicę różańca.

Żywy Różaniec w naszej parafii składa się z dwunastu róż i trwa na modlitwie już ponad trzydzieści siedem lat. Dobrze i owocnie jest jednoczyć się we wspólnocie Żywego Różańca: obejmować modlitwą wszystkie intencje Matki Najświętszej z Fatimy, Gietrzwałdu i wielu innych miejsc świata; intencje Papieża i całego Kościoła; prosić w intencjach misjonarzy i wszystkich kapłanów naszej wspólnoty parafialnej i Ojczyzny, pochylać się z modlitewną troską nad każdym zżyciem ludzkim, nad rodzinami, nad cierpiącymi i najbardziej potrzebującymi modlitwy. W wielu intencjach prosimy o potrzebne łaski poprzez uczestnictwo w Eucharystii. W miarę możliwości, chętni członkowie naszego stowarzyszenia, służą też czynnie wspólnocie parafialnej swoimi zdolnościami przez wszystkie minione lata.

A wszystko pod czułą opieką Maryi Niepokalanej Królowej Różańca Świętego, ku większej chwale Trójcy Przenajświętszej i dla zbawienia naszego i wszystkich ludzi.

Obecnie moderatorem parafialnym naszej wspólnoty jest Ksiądz Proboszcz Mirosław Ładniak

Zapraszamy chętnych do naszej wspólnoty.

Nowy układ Różańca Świętego ogłoszony przez Papieża

I. Tajemnice radosne
odmawia się w poniedziałki i soboty

 1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
 2. Nawiedzenie św. Elżbiety
 3. Narodzenie Jezusa
 4. Ofiarowanie w świątyni
 5. Znalezienie Jezusa w świątyni

II. Tajemnice światła
odmawia się we czwartki

 1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
 2. Objawienie siebie na weselu w Kanie
 3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
 4. Przemienienie na Górze Tabor
 5. Ustanowienie Eucharystii

III. Tajemnice bolesne
odmawia się we wtorki i piątki

 1. Modlitwa w Ogrójcu
 2. Biczowanie
 3. Cierniem ukoronowanie
 4. Droga Krzyżowa
 5. Śmierć na krzyżu

IV. Tajemnice chwalebne
odmawia się we środy i niedziele

 1. Zmartwychwstanie Jezusa
 2. Wniebowstąpienie
 3. Zesłanie Ducha Świętego
 4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
 5. Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi
Image

Intencje Papieskiej Światowej Sieci Modlitwy na rok 2023

 

Maj | Za ruchy i wspólnoty kościelne :

 • Módlmy się, aby ruchy i wspólnoty kościelne każdego dnia odkrywały misję ewangelizacyjną i służyły swoimi charyzmatami potrzebującym na świecie.

 

Czerwiec | O zniesienie tortur:

 • Módlmy się, by międzynarodowa wspólnota w konkretny sposób zaangażowała się w zniesienie tortur oraz zagwarantowała wsparcie dla ofiar i ich rodzin..

 

Lipiec | O życie eucharystyczne:

 • Módlmy się, aby katolicy umieścili w centrum swego życia celebrację Eucharystii, która dogłębnie przemienia relacje międzyludzkie i otwiera na spotkanie z Bogiem oraz z naszymi braćmi i siostrami.

 

Sierpień | Za Światowe Dni Młodzieży:

 • Módlmy się, aby Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie pomogły młodym ludziom wyruszyć w drogę, żyć Ewangelią i być jej świadkami we własnym życiu.

 

Image
Parafia pw. św. Andrzeja Boboli w Lublinie
Kancelaria parafialna: Pn-Pt  |  1630 – 1730