Stowarzyszenie Żywy Różaniec
Image

„Różaniec Najświętszej Maryi Panny, który pod tchnieniem Ducha Świętego rozwinął się stopniowo w drugim tysiącleciu, to modlitwa umiłowana przez licznych świętych, a Urząd Nauczycielski Kościoła często do niej zachęca. W swej prostocie i głębi pozostaje ona również w obecnym trzecim tysiącleciu, które dopiero co się zaczęło, modlitwą o wielkim znaczeniu, przynoszącą owoce świętości”. Tak św. Jan Paweł II rozpoczął list apostolski o różańcu „Rosarium Virginis Mariae”, ogłoszony 16 października 2002 roku.

Spotkania

W naszej Parafii miesięczne spotkania odbywają się

w każdą pierwszą niedzielę m-ca po Mszy św. o godz. 800

Cele

Wspólnotową formę modlitwy różańcowej zainicjowała sługa Boża Paulina Jaricot w Lyonie w 1826 roku. Założone przez nią Stowarzyszenie Żywego Różańca zatwierdził Papież Grzegorz XVI konstytucją „Benedicentes Domino” w 1832 roku.

W Polsce praktyka Żywego Różańca stała się znana pod koniec XIX wieku. Stowarzyszenie Żywy Różaniec ma charakter modlitewno-formacyjny.

Program duchowy Żywego Różańca obejmuje:

1. Wypraszanie Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo Maryi, Matki Bożej;

2. Troskę o wzrost wiary w duszach ludzkich;

3. Krzewienie modlitwy różańcowej;

4. Troskę o wierność nauczaniu Kościoła – za wzorem św. Dominika;

Obowiązki członków Żywego Różańca

Żywy Różaniec jest wspólnotą osób, z których każda podejmuje zobowiązanie codziennego rozważania jednej tajemnicy różańcowej. W różańcu jest dwadzieścia tajemnic, dlatego z dwudziestu osób składa się podstawowa jednostka stowarzyszenia zwana „różą” lub „kołem”. Różą opiekuje się zelatorka.

Zgodnie z pragnieniem założycielki, sługi Bożej Pauliny Jaricot, która chciał „różaniec uczynić modlitwą wszystkich” i „poprzez różaniec odnowić wiarę” istotna jest w naszym stowarzyszeniu więź modlitewna przy rozważaniu tajemnic różańcowych. Każdy modli się tajemnicą, która w danym miesiącu mu przypadła , w dowolnym miejscu i czasie przez siebie wybranym, ze świadomością wspólnej modlitwy pozostałych dziewiętnastu osób, w podjętych intencjach.

Żywy Różaniec w naszej parafii

Raz w miesiącu, w pierwszą niedzielę miesiąca, spotykamy się na Mszy św. o godzinie 8:00, podczas której modlimy się o Boże błogosławieństwo dla żyjących i łaskę nieba dla zmarłych członków Żywego Różańca naszej parafii. Po Eucharystii jest spotkanie „zmiankowe”. Ksiądz moderator zapoznaje nas, szerzej wyjaśniając, intencję proponowaną na dany miesiąc przez Papieża i inne intencje, konieczne do objęcia modlitwą oraz wspólnie rozważamy jedną tajemnicę różańca.

Żywy Różaniec w naszej parafii składa się z dwunastu róż i trwa na modlitwie już ponad trzydzieści siedem lat. Dobrze i owocnie jest jednoczyć się we wspólnocie Żywego Różańca: obejmować modlitwą wszystkie intencje Matki Najświętszej z Fatimy, Gietrzwałdu i wielu innych miejsc świata; intencje Papieża i całego Kościoła; prosić w intencjach misjonarzy i wszystkich kapłanów naszej wspólnoty parafialnej i Ojczyzny, pochylać się z modlitewną troską nad każdym zżyciem ludzkim, nad rodzinami, nad cierpiącymi i najbardziej potrzebującymi modlitwy. W wielu intencjach prosimy o potrzebne łaski poprzez uczestnictwo w Eucharystii. W miarę możliwości, chętni członkowie naszego stowarzyszenia, służą też czynnie wspólnocie parafialnej swoimi zdolnościami przez wszystkie minione lata.

A wszystko pod czułą opieką Maryi Niepokalanej Królowej Różańca Świętego, ku większej chwale Trójcy Przenajświętszej i dla zbawienia naszego i wszystkich ludzi.

Obecnie moderatorem parafialnym naszej wspólnoty jest Ksiądz Proboszcz Mirosław Ładniak

Zapraszamy chętnych do naszej wspólnoty.

Nowy układ Różańca Świętego ogłoszony przez Papieża

I. Tajemnice radosne
odmawia się w poniedziałki i soboty

 1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
 2. Nawiedzenie św. Elżbiety
 3. Narodzenie Jezusa
 4. Ofiarowanie w świątyni
 5. Znalezienie Jezusa w świątyni

II. Tajemnice światła
odmawia się we czwartki

 1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
 2. Objawienie siebie na weselu w Kanie
 3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
 4. Przemienienie na Górze Tabor
 5. Ustanowienie Eucharystii

III. Tajemnice bolesne
odmawia się we wtorki i piątki

 1. Modlitwa w Ogrójcu
 2. Biczowanie
 3. Cierniem ukoronowanie
 4. Droga Krzyżowa
 5. Śmierć na krzyżu

IV. Tajemnice chwalebne
odmawia się we środy i niedziele

 1. Zmartwychwstanie Jezusa
 2. Wniebowstąpienie
 3. Zesłanie Ducha Świętego
 4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
 5. Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi
Image

Intencje Papieskiej Światowej Sieci Modlitwy na rok 2021

Styczeń | Intencja modlitwy za ewangelizację – Braterstwo ludzkie :

 • Módlmy się, aby Pan dał nam łaskę, byśmy żyli w pełnym braterstwie z braćmi i siostrami z innych religii, modląc się za siebie wzajemnie, z otwartością na wszystkich.

Luty | Intencja modlitwy powszechnej – Przemoc w stosunku do kobiet:

 • Módlmy się w intencji kobiet -ofiar przemocy, aby były chronione przez społeczeństwo, a ich cierpienia były dostrzegane i wysłuchiwane.

Marzec | Intencja modlitwy za ewangelizację – Sakrament pojednania:

 • Módlmy się o to, abyśmy przeżywali sakrament pojednania z odnowioną głębią, żeby cieszyć się nieskończonym miłosierdziem Bożym.

Kwiecień | Intencja modlitwy powszechnej – Podstawowe prawa:

 • Módlmy się za osoby, które narażają swoje życie, walcząc o podstawowe prawa w dyktaturach, w reżimach autorytarnych, a nawet w przeżywających kryzys demokracjach.

Maj | Intencja modlitwy powszechnej – Świat finansów:

 • Módlmy się, aby odpowiedzialni za finanse współpracowali z rządami w celu uregulowania sfery finansowej i chronienia obywateli przed jej zagrożeniami.

Czerwiec | Intencja modlitwy za ewangelizację – Piękno małżeństwa:

 • Módlmy się w intencji ludzi młodych, którzy przygotowują się do małżeństwa przy wsparciu wspólnoty chrześcijańskiej, aby wzrastali w miłości, z wielkodusznością, wiernością i cierpliwością.

Lipiec | Intencja modlitwy powszechnej – Przyjaźń społeczna:

 • Módlmy się, abyśmy w konfliktowych sytuacjach społecznych, gospodarczych i politycznych byli odważnymi i pełnymi pasji twórcami dialogu i przyjaźni.

Sierpień | Intencja modlitwy za ewangelizację – Kościół:

 • Módlmy się za Kościół, aby otrzymał od Ducha Świętego łaskę i siłę do reformowania się w świetle Ewangelii.

Wrzesień | Intencja modlitwy powszechnej – Ekologicznie zrównoważony styl życia:

 • Módlmy się, abyśmy wszyscy dokonywali odważnych wyborów na rzecz stylu życia powściągliwego i ekologicznie zrównoważonego, ciesząc się z ludzi młodych, którzy się w to zdecydowanie angażują.

Październik | Intencja modlitwy za ewangelizację – Uczniowie misjonarze:

 • Módlmy się, aby każdy ochrzczony był włączony w ewangelizację, gotowy domisji, poprzez świadectwo życia mającego smak Ewangelii.

Listopad | Intencja modlitwy powszechnej – Osoby cierpiące na depresję:

 • Módlmy się, aby osoby cierpiące na depresję albo burnout znajdowały u wszystkich wsparcie i światło, otwierające na życie.

Grudzień | Intencja modlitwy za ewangelizację – Katecheci:

 • Módlmy się za katechetów, powołanych do głoszenia Słowa Bożego, aby byli jego odważnymi i kreatywnymi świadkami z mocą Ducha Świętego.
Image
Parafia pw. św. Andrzeja Boboli w Lublinie
Kancelaria parafialna: Pn-Pt  |  1630 – 1730