Stowarzyszenie Żywy Różaniec

W roku 1883 pap. Leon XIII ustanowił w całym Kościele październikowe nabożeństwo różańcowe. 300 lat wcześniej – roku 1571 – św. Pius V ustanowił święto Matki Bożej “od Różańca” i polecił je obchodzić “na pamiątkę zwycięstwa pod Lepanto i ku czci „Błogosławionej Dziewicy” każdego roku 7 października (Konst. Ap. Salvatoris Domini z dnia 1 września 1571 r.).

Spotkania

W naszej Parafii miesięczne spotkania odbywają się

w każdą pierwszą niedzielę m-ca po Mszy św. o godz. 800

Cele

Celem kółek różańcowych jest przede wszystkim modlitwa różańcowa w konkretnych intencjach, jak np. o pokój w rodzinach i świecie, o nawrócenie grzeszników, o miłość braterską, itp. Kółka różańcowe są wielkim darem dla parafii, bo jest to wielka armia ludzi która codziennie modli się i wyprasza potrzebne łaski dla Parafii.

Kółka różańcowe choć obecne w większości naszych parafii, nie są znane, szczególnie młodym ludziom, choćby z racji tego, że członkami kółek są często osoby starsze. Okazuje się, że nie ma tu nic tajemniczego. Chodzi o modlitwę różańcową, która jest przecież znana przez większość wierzących. Szczególną formą propagowania tej modlitwy są tzw. róże różańcowe, zwane również Żywym Różańcem lub Bractwem Różańcowym. Żywy Różaniec swoje powstanie zawdzięcza Paulinie Jaricot (1799 – 1862). Przekonana o tym, że dobre uczynki znaczą niewiele, jeśli nie wspiera ich modlitwa, wymyśliła w 1825 r. żywy różaniec, coś co było bardzo praktyczne i odpowiadające duchowi czasu. Jaricot zakładała grupy, składające się z 15 osób, z których każda odmawiała codziennie jedną z piętnastu tajemnic różańcowych. Do swojego brata Phileasa, kapłana, napisała, że “będzie to armia dobrych mocy”. Wkrótce Żywy Różaniec stał się bardzo popularny w całej Francji, a jeden z biskupów, zdumiony religijnym ożywieniem w swojej diecezji, napisał: “Przypisuję to działaniu Żywego Różańca”. Zataczał on coraz szersze kręgi. Dwa lata po jego powstaniu istniało już 150 grup, a wielu francuskich biskupów przeszczepiło ideę Żywego Różańca do swoich diecezji. Papież Leon XII w 1827 r. pobłogosławił to dzieło, a Grzegorz XVI wydał dokument zatwierdzające Stowarzyszenie Żywego Różańca. Kilka lat po powstaniu Żywego Różańca, tylko w samej Francji, należało do niego ponad 3 mln wiernych.

Obowiązki członków Żywego Różańca

 • Zasadniczym obowiązkiem jest zapisanie imienia w Księdze i odmawianie codziennie jednego dziesiątka Różańca;
 • Udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych (kto sześć razy z własnej winy opuści nabożeństwo, należy go wykreślić);
 • Częste przystępowanie do Sakramentów świętych oraz udział w procesjach maryjnych;
 • Rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską;
 • Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła na wzór św. Dominika;
 • Udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz w modłach za spokój jego duszy.

Nowy układ Różańca Świętego ogłoszony przez Papieża

I. Tajemnice radosne
odmawia się w poniedziałki i soboty

 1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
 2. Nawiedzenie św. Elżbiety
 3. Narodzenie Jezusa
 4. Ofiarowanie w świątyni
 5. Znalezienie Jezusa w świątyni

II. Tajemnice światła
odmawia się we czwartki

 1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
 2. Objawienie siebie na weselu w Kanie
 3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
 4. Przemienienie na Górze Tabor
 5. Ustanowienie Eucharystii

III. Tajemnice bolesne
odmawia się we wtorki i piątki

 1. Modlitwa w Ogrójcu
 2. Biczowanie
 3. Cierniem ukoronowanie
 4. Droga Krzyżowa
 5. Śmierć na krzyżu

IV. Tajemnice chwalebne
odmawia się we środy i niedziele

 1. Zmartwychwstanie Jezusa
 2. Wniebowstąpienie
 3. Zesłanie Ducha Świętego
 4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
 5. Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi
Image

Styczeń | Intencja modlitwy za ewangelizację – Promocja pokoju w świecie :

 • Módlmy się, aby chrześcijanie i ci, którzy należą do innych religii oraz ludzie dobrej woli umacniali pokój i sprawiedliwość w świecie.

Luty | Intencja modlitwy powszechnej – Usłyszeć wołanie migrantów:

 • Módlmy się, aby krzyk braci migrantów, którzy wpadli w ręce przemytników pozbawionych skrupułów był usłyszany oraz wzięty pod uwagę.

Marzec | Intencja modlitwy za ewangelizację – Katolicy w Chinach:

 • Módlmy się, aby Kościół w Chinach zachował wierność Ewangelii i wzrastał w jedności.

Kwiecień | Intencja modlitwy powszechnej – Wyzwolenie od uzależnień:

 • Módlmy się, aby wszystkie osoby pod wpływem uzależnień otrzymały pomoc i były otoczone
  opieką.

Maj | Intencja modlitwy za ewangelizację – Za diakonów:

 • Módlmy się, aby diakoni, wierni służbie Słowa i ubogim, byli znakiem ożywiającym dla całego
  Kościoła.

Czerwiec | Intencja modlitwy za ewangelizację – droga serca:

 • Módlmy się, aby ci, którzy cierpią odnaleźli drogi życia, pozwalając się dotknąć Sercu Jezusa.

Lipiec | Intencja modlitwy powszechnej – Nasze rodziny:

 • Módlmy się, aby dzisiejszym rodzinom towarzyszyły: miłość, szacunek oraz rada.

Sierpień | Intencja modlitwy powszechnej – Świat morza:

 • Módlmy się za wszystkie osoby, które pracują oraz żyją na morzu, łącznie z marynarzami, rybakami oraz ich rodziny.

Wrzesień | Intencja modlitwy powszechnej – Szacunek dla zasobów planety:

 • Módlmy się, aby zasoby planety nie były rabowane, ale dzielone w sposób uczciwny i z poszanowaniem.

Październik | Intencja modliwy za ewangelizację – Misja świeckich w Kościele:

 • Módlmy się, aby wierni świeccy, a szczególnie kobiety na mocy chrztu w większym stopniu byli włączani w podejmowanie odpowiedzialności za Kościół.

Listopad | Intencja modlitwy powszechnej – Sztuczna inteligencja:

 • Módlmy się, aby postęp w dziedzinie robotyki oraz sztucznej inteligencji zawsze pozostawał w służbie ludzkiego istnienia.

Grudzień | Intencja modlitwy za ewangelizację – Za życie modlitwy:

 • Módlmy się, aby nasza osobista relacja z Jezusem Chrystusem była ożywiana przez Słowo Boże i przez życie modlitwy.