Stowarzyszenie Żywy Różaniec
„Różaniec Najświętszej Maryi Panny, który pod tchnieniem Ducha Świętego rozwinął się stopniowo w drugim tysiącleciu, to modlitwa umiłowana przez licznych świętych, a Urząd Nauczycielski Kościoła często do niej zachęca. W swej prostocie i głębi pozostaje ona również w obecnym trzecim tysiącleciu, które dopiero co się zaczęło, modlitwą o wielkim znaczeniu, przynoszącą owoce świętości”. Tak św. Jan Paweł II rozpoczął list apostolski o różańcu „Rosarium Virginis Mariae”, ogłoszony 16 października 2002 roku. Spotkania W naszej Parafii miesięczne spotkania odbywają się w każdą pierwszą niedzielę m-ca po Mszy św. o godz. 800 Cele Wspólnotową formę modlitwy różańcowej zainicjowała sługa Boża Paulina Jaricot w Lyonie w 1826 roku. Założone przez nią Stowarzyszenie Żywego Różańca zatwierdził Papież Grzegorz XVI konstytucją „Benedicentes Domino” w 1832 roku. W Polsce praktyka Żywego Różańca stała się znana pod koniec XIX wieku. Stowarzyszenie Żywy Różaniec ma charakter modlitewno-formacyjny. Program duchowy Żywego Różańca obejmuje: 1. Wypraszanie Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo Maryi, Matki Bożej; 2. Troskę o wzrost wiary w duszach ludzkich; 3. Krzewienie modlitwy różańcowej; 4. Troskę o wierność nauczaniu Kościoła – za wzorem św. Dominika; Obowiązki członków Żywego Różańca Żywy Różaniec jest wspólnotą osób, z których każda podejmuje zobowiązanie codziennego rozważania jednej tajemnicy różańcowej. W różańcu jest dwadzieścia tajemnic, dlatego z dwudziestu osób składa się podstawowa jednostka stowarzyszenia zwana „różą” lub „kołem”. Różą opiekuje się zelatorka. Zgodnie z pragnieniem założycielki, sługi Bożej Pauliny Jaricot, która chciał „różaniec uczynić modlitwą wszystkich” i „poprzez różaniec odnowić wiarę” istotna jest w naszym stowarzyszeniu więź modlitewna przy rozważaniu tajemnic różańcowych. Każdy modli się tajemnicą, która w danym miesiącu mu przypadła , w dowolnym miejscu i czasie przez siebie wybranym, ze świadomością wspólnej modlitwy pozostałych dziewiętnastu osób, w podjętych intencjach. Żywy Różaniec w naszej parafii Raz w miesiącu, w pierwszą niedzielę miesiąca, spotykamy się na Mszy św. o godzinie 8:00, podczas której modlimy się o Boże błogosławieństwo dla żyjących i łaskę nieba dla zmarłych członków Żywego Różańca naszej parafii. Po Eucharystii jest spotkanie „zmiankowe”. Ksiądz moderator zapoznaje nas, szerzej wyjaśniając, intencję proponowaną na dany miesiąc przez Papieża i inne intencje, konieczne do objęcia modlitwą oraz wspólnie rozważamy jedną tajemnicę różańca. Żywy Różaniec w naszej parafii składa się z dwunastu róż i trwa na modlitwie już ponad trzydzieści siedem lat. Dobrze i owocnie jest jednoczyć się we wspólnocie Żywego Różańca: obejmować modlitwą wszystkie intencje Matki Najświętszej z Fatimy, Gietrzwałdu i wielu innych miejsc świata; intencje Papieża i całego Kościoła; prosić w intencjach misjonarzy i wszystkich kapłanów naszej wspólnoty parafialnej i Ojczyzny, pochylać się z modlitewną troską nad każdym zżyciem ludzkim, nad rodzinami, nad cierpiącymi i najbardziej potrzebującymi modlitwy. W wielu intencjach prosimy o potrzebne łaski poprzez uczestnictwo w Eucharystii. W miarę możliwości, chętni członkowie naszego stowarzyszenia, służą też czynnie wspólnocie parafialnej swoimi zdolnościami przez wszystkie minione lata. A wszystko pod czułą opieką Maryi Niepokalanej Królowej Różańca Świętego, ku większej chwale Trójcy Przenajświętszej i dla zbawienia naszego i wszystkich ludzi. Obecnie moderatorem parafialnym naszej wspólnoty jest Ksiądz Proboszcz Mirosław Ładniak Zapraszamy chętnych do naszej wspólnoty. Nowy układ Różańca Świętego ogłoszony przez Papieża I. Tajemnice radosne odmawia się w poniedziałki i soboty Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie Nawiedzenie św. Elżbiety Narodzenie Jezusa Ofiarowanie w świątyni Znalezienie Jezusa w świątyni II. Tajemnice światła odmawia się we czwartki Chrzest Pana Jezusa w Jordanie Objawienie siebie na weselu w Kanie Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia Przemienienie na Górze Tabor Ustanowienie Eucharystii III. Tajemnice bolesne odmawia się we wtorki i piątki Modlitwa w Ogrójcu Biczowanie Cierniem ukoronowanie Droga Krzyżowa Śmierć na krzyżu IV. Tajemnice chwalebne odmawia się we środy i niedziele Zmartwychwstanie Jezusa Wniebowstąpienie Zesłanie Ducha Świętego Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi Intencje Papieskiej Światowej Sieci Modlitwy na rok 2021 Styczeń | Intencja modlitwy za ewangelizację – Braterstwo ludzkie : Módlmy się, aby Pan dał nam łaskę, byśmy żyli w pełnym braterstwie z braćmi i siostrami z innych religii, modląc się za siebie wzajemnie, z otwartością na wszystkich. Luty | Intencja modlitwy powszechnej – Przemoc w stosunku do kobiet: Módlmy się w intencji kobiet -ofiar przemocy, aby były chronione przez społeczeństwo, a ich cierpienia były dostrzegane i wysłuchiwane. Marzec | Intencja modlitwy za ewangelizację – Sakrament pojednania: Módlmy się o to, abyśmy przeżywali sakrament pojednania z odnowioną głębią, żeby cieszyć się nieskończonym miłosierdziem Bożym. Kwiecień | Intencja modlitwy powszechnej – Podstawowe prawa: Módlmy się za osoby, które narażają swoje życie, walcząc o podstawowe prawa w dyktaturach, w reżimach autorytarnych, a nawet w przeżywających kryzys demokracjach. Maj | Intencja modlitwy powszechnej – Świat finansów: Módlmy się, aby odpowiedzialni za finanse współpracowali z rządami w celu uregulowania sfery finansowej i chronienia obywateli przed jej zagrożeniami. Czerwiec | Intencja modlitwy za ewangelizację – Piękno małżeństwa: Módlmy się w intencji ludzi młodych, którzy przygotowują się do małżeństwa przy wsparciu wspólnoty chrześcijańskiej, aby wzrastali w miłości, z wielkodusznością, wiernością i cierpliwością. Lipiec | Intencja modlitwy powszechnej – Przyjaźń społeczna: Módlmy się, abyśmy w konfliktowych sytuacjach społecznych, gospodarczych i politycznych byli odważnymi i pełnymi pasji twórcami dialogu i przyjaźni. Sierpień | Intencja modlitwy za ewangelizację – Kościół: Módlmy się za Kościół, aby otrzymał od Ducha Świętego łaskę i siłę do reformowania się w świetle Ewangelii. Wrzesień | Intencja modlitwy powszechnej – Ekologicznie zrównoważony styl życia: Módlmy się, abyśmy wszyscy dokonywali odważnych wyborów na rzecz stylu życia powściągliwego i ekologicznie zrównoważonego, ciesząc się z ludzi młodych, którzy się w to zdecydowanie angażują. Październik | Intencja modlitwy za ewangelizację – Uczniowie misjonarze: Módlmy się, aby każdy ochrzczony był włączony w ewangelizację, gotowy domisji, poprzez świadectwo życia mającego smak Ewangelii. Listopad | Intencja modlitwy powszechnej – Osoby cierpiące na depresję: Módlmy się, aby osoby cierpiące na depresję albo burnout znajdowały u wszystkich wsparcie i światło, otwierające na życie. Grudzień | Intencja modlitwy za ewangelizację – Katecheci: Módlmy się za katechetów, powołanych do głoszenia Słowa Bożego, aby byli jego odważnymi i kreatywnymi świadkami z mocą Ducha Świętego.
Image
Parafia pw. św. Andrzeja Boboli w Lublinie
Kancelaria parafialna: Pn-Pt  |  1630 – 1730