Image

Adoracja Najświętszego Sakramentu w naszym kościele odbywa się w kaplicy Matki Bozej od poniedziałku do soboty w godzinach 700 – 1900 oraz przez całą dobę poprzez transmisję on-line.

Adoracja Najświętszego Sakramentu

Adoracja Najświętszego Sakramentu to osobiste spotkanie z Jezusem, który jest Drogą, Prawdą i Życiem. Jezus powiedział: Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię (Mt 11, 28) dlatego tak ważne jest w życiu chrześcijanina, aby nawiedzać Go w Najświętszym Sakramencie. To właśnie tam doznajemy pokrzepienia i umocnienia, a Jezus swoją Świętą obecnością przenika całe nasze życie.

Święty Jan Paweł II napisał: „Pięknie jest przebywać z Jezusem: spoczywając na Jego piersi jak umiłowany uczeń, możemy doznać nieskończonej miłości Jego Serca. Uczymy się głębiej poznawać Tego, który oddał samego siebie, w różnych tajemnicach swego Boskiego i ludzkiego życia; w ten sposób stajemy się uczniami i sami włączamy się w ten wielki proces składania i przyjmowania daru, ku chwale Boga i dla zbawienia świata. Przez adorację chrześcijanie przyczyniają się w tajemniczy sposób do radykalnej przemiany świata i do owocowania Ewangelii. Warto pamiętać o tym, iż każdy człowiek, który modli się do Zbawiciela, pociąga za sobą cały świat i podnosi go ku Bogu. Ci, którzy trwają przed Panem pełnią więc bardzo ważną posługę: przedstawiają Chrystusowi tych wszystkich, którzy Go nie znają lub są od Niego oddaleni; w ich imieniu czuwają przed Jego obliczem”.

Poprzez adorację możemy przeżyć szczególne doświadczenie „trwania” w miłości Chrystusa (por. J 15,9), wnikając coraz głębiej w Jego synowską relację z Ojcem. To właśnie od Syna Bożego utajonego w Najświętszym Sakramencie uczymy się dziecięcego oddania siebie i swoich bliskich kochającemu Ojcu. Chrystus obecny w Najświętszym Sakramencie nieustannie czeka na spotkanie z człowiekiem, który w ten sposób może dać odpowiedź na Jego miłość. Adoracja to czas miłosnej obecności – trwania przy Tym, który pierwszy umiłował. Adoracja oznacza bycie z ukochanym Przyjacielem, odwiedziny u Osoby najdroższej, czas na bycie razem.

Cechą szczególną adoracji winno być spojrzenie pełne kontemplacji. Wpatrując się chcielibyśmy na zawsze zachować ten obraz w pamięci, a jednocześnie, aby wzrastało niegasnące pragnienie przeniknięcia wzrokiem poza zasłonę chleba, by móc zobaczyć spojrzenie i twarz kochanego Zbawiciela. Spojrzenie ma także walor relacyjny, który wyraża koncentrację i uwagę na drugim osobie. Takie właśnie spojrzenie – utkwienie wzroku w Chrystusie ukrytym w monstrancji, kontemplowanie Go i zachwyt, winno towarzyszyć adoracji. Kolejnym koniecznym i niezwykle ważnym elementem adoracji Pana jest cisza. Trwając w milczeniu przed Najświętszym Sakramentem, odkrywamy Chrystusa w pełni i realnie obecnego, Jego adorujemy i z Nim obcujemy.

Image
Parafia pw. św. Andrzeja Boboli w Lublinie
Kancelaria parafialna: Pn-Pt  |  1630 – 1730