Sakramenty i inne akty kultu Bożego

Podstawowe informacje

Sakramenty Nowego Testamentu, ustanowione przez Chrystusa i powierzone Kościołowi, jako czynności Chrystusa i Kościoła, są znakami oraz środkami, przez które wyraża się i wzmacnia wiara, oddawany jest Bogu kult i dokonuje się uświęcenie człowieka (Kan. 840 KPK)

Sakramenty święte powinny być przyjmowane w parafii stałego lub tymczasowego zamieszkania.

Co zrobić, kiedy ktoś chce przyjąć sakramenty w innej parafii poza miejscem obecnego zamieszkania, nawet jeśli do tej parafii poprzednio należał  (np. jest to parafia, w której się urodził, mieszkają jego rodzice lub mieszkał tam w młodości)?

Zgodę na przyjęcie sakramentów poza parafią własną wydaje Proboszcz parafii zamieszkania.
Chrzest

Chrzest

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego.
Bierzmowanie

Bierzmowanie

Przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) otrzymują szczególną moc Ducha Świętego.
Eucharystia

Eucharystia

Komunia Święta podtrzymuje, pogłębia i odnawia życie łaski otrzymane na chrzcie.
Spowiedź

Spowiedź

Powrót do komunii z Bogiem rodzi się z łaski Boga pełnego miłosierdzia (Katechizm, 1489)
Namaszczenie chorych

Namaszczenie chorych

Przez chorych namaszczenie cały Kościół poleca chorych cierpiącemu Panu (Kat. 1499)
Małżeństwo

Małżeństwo

Łaska sakramentu małżeństwa udoskonala ludzką miłość małżonków (Katechizm, 1661)
Pogrzeb katolicki

Pogrzeb katolicki

Dzień śmierci jest dopełnieniem narodzin rozpoczętych na chrzcie (Katechizm, 1682)
I Komunia

I Komunia

Komunia Święta podtrzymuje, pogłębia i odnawia życie łaski otrzymane na chrzcie.
Poświęcenia

Poświęcenia

Zapewniają osiągnięcie skutków duchowych głównie przez modlitwę Kościoła.
Image
Parafia pw. św. Andrzeja Boboli w Lublinie
Kancelaria parafialna: Pn-Pt  |  1630 – 1730