Niedziela Palmowa

Mt 21,1-11 “Gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał swoich uczniów i rzekł im: ?Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie oślicę uwiązaną i źrebię z nią. Odwiążcie je i przyprowadźcie do Mnie. A gdyby wam kto co mówił, powiecie: ?Pan ich potrzebuje, a zaraz je puści??. Stało się to, żeby się spełniło słowo proroka: ?Powiedzcie Córze Syjońskiej: Oto Król twój przychodzi do ciebie łagodny, siedzący na osiołku, źrebięciu oślicy?. Uczniowie poszli i uczynili, jak im Jezus polecił. Przyprowadzili oślicę i źrebię i położyli na nie swe płaszcze, a On usiadł na nich. A ogromny tłum słał swe płaszcze na drodze, inni obcinali gałązki z drzew i ścielili na drodze. A tłumy, które Go poprzedzały i które szły za Nim, wołały głośno: ?Hosanna Synowi Dawida. Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. Hosanna na wysokościach?. Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, i pytano: ?Kto to jest?? A tłumy odpowiadały: ?To jest prorok Jezus z Nazaretu w Galilei?.”

Co to jest?

Ks. Tadeusz Domżał

Tak jest i dziś, gdy przyjeżdżają głowy państwa z wizytą do jakiegoś kraju blokuje się ruch. Są zakazy parkowania pojazdów na pobliskich ulicach, a specjalne służby mają wzmożoną uwagę i czujność, gdy chodzi o bezpieczeństwo. Spotkania odbywają się w zamkniętych gabinetach, a wokół słychać sygnały i syreny przejeżdżających kordonów policji i specjalnych aut. Przechodnie mimowolnie pytają wówczas: co to jest ? Kto przyjechał ?

Tak w skrócie można przedstawić przejazdy najwyższych dostojników państwowych w czasie wizyt.

A defilady? Też są organizowane z okazji świąt narodowych. Wówczas głowa państwa zajmuje honorowe miejsce, wygłasza przemówienie, a potem zaczynają się przemarsze i parady.

Do takich obrazów w naszej współczesności można porównać wjazd Jezusa do Jerozolimy.

To na cześć Jezusa wznoszono okrzyki:

?Hosanna Synowi Dawida.
Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie.
Hosanna na wysokościach?.

Okrzyki te wzbudzały powszechne zainteresowanie. Następstwem tej wrzawy i radosnego wiwatowania były pytania stawiane wśród ludzi, o to, co się dzieje. I w ten oto sposób zainteresowani dochodzili do pytania o osobę, która stała się powodem niespotykanego aplauzu. I tak w okrzykach ?Hosanna Synowi Dawida? inni dowiadywali się, że Ten który przejeżdża w tryumfalnym pochodzie to prorok, Jezus z Nazaretu w Galilei.