Liturgia św. Jana Chryzostoma (zdjęcia)

Wspólna pontyfikalna liturgia św. Jana Chryzostoma w intencji pojednania polsko-ukraińskiego. Modlitwie przewodniczyli: katolicki metropolita lubelski abp Stanisław Budzik i metropolita przemysko-warszawski obrządku greckokatolickiego abp Jan Martyniak. (fot Sylwester Tułajew)