Ksiądz Arkadiusz Rejmak – Prymicje (zdjęcia)

2 czerwca 2013 r. o godz. 11:00 ks. mgr Arkadiusz Rejmak odprawił swoją pierwszą Mszę Świętą Prymicyjną. Bogu niech będą dzięki za dar powołania ks. Arkadiusza do służby w Kościele Chrystusowym. Księdzu Arkadiuszowi składamy najserdeczniejsze życzenia, wielu Łask Bożych i radości w pracy kapłańskiej. (fot Sylwester Tułajew)