Koncert: Oratorium MESJASZ – LUBELSZCZYZNA DLA SYRII

Jerzy Fryderyk Haendel – Oratorium MESJASZ

LUBELSZCZYZNA DLA SYRII

15 grudnia, piątek, godzina 18:30

Kościół pw.św. Andrzeja Boboli

ul.Paderewskiego 5, Lublin

 

Soliści: Aleksandra Klimczak, Piotr Olech, Rafał Grozdew, Tomasz Raff

Akademicki Chór Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Monika Mielko- Remiszewska- przygotowanie

Zespół Instrumentów Dawnych Senza Battuta

Dominik Mielko- dyrygent

PATRONAT: JE Arcybiskup Metropolita Lubelski, Wojewoda Lubelski, JM Rektor Uniwersytet Medycznego w Lublinie