Uroczysty koncert na 70-lecie Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Lublinie