Boska Liturgia

Ojciec Święty Jan Paweł II w dniu 27 czerwca 2001 roku, we Lwowie ogłosił księdza Emiliana Kowcza błogosławionym. 20 lutego 2002 roku w parafii św. Andrzeja Boboli w Lublinie miała miejsce Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma w dziękczynieniu za beatyfikację księdza Emiliana Kowcza.