Ruch Domowy Kościół

“Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.”

Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie pomaga małżonkom sakramentalnym czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa, uczy jak żyć tym sakramentem i celebrować go przez całe życie. Łączy on w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame, od którego przejął ideał duchowości małżeńskiej, czyli dążenia ku Bogu w jedności ze współmałżonkiem.
Duchowość małżeńska proponowana w ramach Domowego Kościoła jest realizowana poprzez przyjęcie elementów formacyjnych nazywanych zobowiązaniami – darami. Są to codzienna modlitwa osobista połączona z lekturą Pisma Świętego, regularne spotkanie ze słowem Bożym, codzienna modlitwa małżeńska jako wspólne stawanie przed Panem, codzienna modlitwa rodziny, jako wspólnoty zanurzonej w Bogu, comiesięczny dialog małżeński i wynikająca z niego reguła życia (systematyczna praca nad sobą), uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych kręgu (grupa 4-7 małżeństw), uczestnictwo przynajmniej raz w roku w rekolekcjach formacyjnych. Nie są one celem samym w sobie, ale środkiem do celu. Ich realizowanie odbywa się w małżeństwie poprzez codzienny wspólny wysiłek małżonków, podejmujących i realizujących poszczególne zobowiązania oraz poprzez wzajemną pomoc małżeństw w kręgu w dążeniu do Chrystusa (idea małej grupy jako środowiska koniecznego do wzrostu wiary).

Domowy Kościół w Parafii św. Andrzeja Boboli

Każdą drugą niedzielę miesiąca oprawę Mszę Św. o godz. 9:30 prowadzą poszczególne kręgi. Angażują się one również w inne wydarzenia w Parafii. Członkowie kręgów Domowego Kościoła serdecznie zapraszają wszystkie rodziny na spotkania przy kawie i herbacie. Mają one miejsce w każdą drugą niedzielę miesiąca w kawiarence w budynku parafialnym obok kościoła po Mszy Św. o godz. 9:30. Można tam dowiedzieć się czegoś więcej o Domowym Kościele oraz poznać jego członków. ZAPRASZAMY

Przy Parafii działają obecnie następujące Kręgi

Krąg I
Animatorzy: Władysława i Jan Bryłowie,Teresa i Kazimierz Rybakowie, Joanna i Stanisław Żbikowscy, Halina i Jerzy Ochalowie, Maria Witkowska, Kazimiera Siczek.

Krąg II
Animatorzy: Zofia i Zygmunt Weneccy, Alicja i Marek Mitrutowie, Bożena i Marek Modrzewscy, Elżbieta i Zdzisław Oharowie, Bożena i Tomasz Białopiotrowiczowie.

Krąg III
Animatorzy: Grażyna i Andrzej Wardowie, Dorota i Waldemar Wojciechowscy, Barbara i Ryszard Kosowie, Agnieszka i Krzysztof Piaseccy, Teresa Zdybel, Krystyna Pszczoła.

Krąg IV
Animatorzy:  Edyta i Tomasz Kiszczakowie, Anna i Karol Pardykowie, Katarzyna i Piotr Kosowie, Edyta i Piotr Piaseccy,

oraz Krąg V i VI, które są pilotowane.

Jeżeli jesteście zainteresowani Domowym Kościołem wszelkie pytania możecie kierować do:
PARA REJONOWA  Agnieszka i Krzysztof Piaseccy, tel. 81 740 34 43, 503 402 149
PARA ŁĄCZNIKOWA Elżbieta i Zdzisław Ohar, tel 81 479 02 05.

Strona diecezjalna Ruchu Światło-Życie: www.lublin.oaza.pl

Strona ogólnopolska Ruchu Światło ? Życie: www.oaza.pl
Strona Domowego Kościoła: www.dk.oaza.pl